Pravila konkursa

Dijamant nagradni kreativni konkurs “Svako Jutro dobro Jutro” realizuje se preko web sajta: dobrojutro40godina.rs, Instagram profila: www.instagram.com/dobrojutro.rs i Facebook profila www.facebook.com/Dobrojutromargarini .

1.     Organizator

 

Organizator Konkursa je:

DIJAMANT DOO
Temišvarski drum 14
23000 Zrenjanin

u daljem tekstu Organizator.

 

Organizator organizuje Konkurs zarad promocije brenda Dijamant, u vlasnišvu kompanije Dijamant DOO Temišvarski drum 14 23000 Zrenjanin. U daljem tekstu Brend.

2.     Mehanizam

 

Korisnici društvenih mreža Facebook i Instagram postaju učesnici konkursa na sledeći način:

 

Registracijom na sajtu dobrojutro40godina.rs i unošenjem kreativnog rešenja, odnosno fotografije na stranici “Dobro jutro svako jutro”. U trenutku kada fotografija bude objavljena na stranici i odobrena od strane administratora, autor kreativnog rešenja postaje učesnik u aktivaciji.

 

Korisnici društvene mreže Instagram postaju učesnici konkursa na sledeći način:

Pratioci treba da putem svog Instagram storija odgovore na temu “Kako je izgledao doručak pre 20, 30, ili 40 godina?”, iskoriste proizvod Dobro Jutro margarin (bilo koji ukus: Dobro jutro sa mlekom, Dobro jutro Dijet, Dobro jutro Light, Dobro jutro sa maslacem, Dobro jutro slani sa maslacem), dodaju #dobrojutro i taguju Instagram stranicu Dobro jutro margarina.

Davanjem odobrenja za korišćenje fotografije ili videa, korisnik postaje Učesnik

konkursa.


Korisnici društvene mreže Facebook postaju učesnici konkursa objavljivanjem fotografije koje odgovara na temu “Kako je izgledao doručak pre 20, 30, ili 40 godina?”, u komentarima ispod pozivnih postova. Potrebno je da na fotografiji  iskoriste proizvod Dobro Jutro margarin (bilo koji ukus: Dobro jutro sa mlekom, Dobro jutro Dijet, Dobro jutro Light, Dobro jutro sa maslacem, Dobro jutro slani sa maslacem).
Davanjem odobrenja za korišćenje fotografije ili videa, korisnik postaje Učesnik

konkursa.

Jedno kreativno rešenje, odnosno fotografija, može učestvovati u konkursu jedinstveno, to jest, samo na jednoj mreži.

3.     Pravo učestvovanja

 

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju samo fizička lica i to:

 

1.       Punoletna lica, sa prebivlištem na teritoriji Republike Srbije

2.       Maloletna lica, sa prebivlištem na teritoriji Republike Srbije, za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika

 

U Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni kod organizatora, marketinških agencija koje je Brend angažovao u promociji Konkursa, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, roditelji, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

 

4.     Prijava

 

Kreativno rešenje, odnosno fotografiju potrabno je uneti na sajtu www.dobrojutro40godina.rs, kao što je objašnjeno u tački 2 ovog Pravilnika. Nakon odobrenja prijave i kreativnog rešenja od strane administrator sajta, u trenutku kada fotografija bude dostupan na sajtu, autor teksta postaje validan učesnik u ovoj aktivaciji.

 

Za korisnike društvenih mreža Instagram i Facebook smatra se da se prijavljuju na učešće u konkursu slanjem svoje fotografije i davanjem odobrenja Organizatoru da fotografiju koristi na svojim društvenim

mrežama.

 

Svaki pristigli kreativni rad, uz osnovne informacije učesnika (ime, prezime, godine) posmatra se kao regularna prijava za učestvovanje na Konkursu. U daljem tekstu: Prijava i Učesnik.

 

Prijavom na konkurs Učesnik automatski pristaje na pravila Konkursa, te se smatra da svaki učesnik svojim učestvovanjem u Konkursu, potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

 

Učesnik može imati više prijava, odnosno više  kreativnih rešenja.

 

Maloletnik je dužan da prilikom prijave unese e-mail svog roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika sa kojeg je potrebno da roditelj, staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnika maloletnika, u roku od 48 sati od prijema mejla, da saglasnost za učešće maloletnika, a kojom potvrđuje i da je upoznat sa ovim Pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

 

U slučaju da se roditelj ili staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ne saglasi u ostavljenom roku prijava maloletnika se neće uzeti u obzir i svi prikupljeni podaci maloletnog lica će biti obrisani iz baze Organizatora.

 

Maloletnik može biti dobitnik nagrade, odnosno primiti osvojenu nagradu, samo ukoliko je roditelj, staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnika prihvatio i izrazio svoju saglasnost sa Pravilima ovog Konkursa, odnosno saglasnost za učešće maloletnika u Konkursu, te nagradu u ime i za račun maloletnika i preuzima.

5.     Žiri

 

Žiri se sastoji od zaposlenih Brenda i Organizatora.

 

Kreativno rešenje mora da bude originalno kreiran rad od strane Učesnika. Kreativna rešenja celokupno preuzeta sa interneta neće biti uzeta u razmatranje, kao i ona sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. Žiri će ispravnost tekstova i fotografija proveriti u skladu sa industrijskim standardima.

 

Učesnik garantuje da sa poslatim kreativnim rešenjem ne krši autorska i druga prava trećih lica. Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik.

 

Žiri ima pravo da po ličnoj proceni, bez dodatnih objašnjenja, diskvalifikuje Učesnika za čiju prijavu sumnja da krši pravila Konkursa. Žiri nije dužan da ovu odluku objavi javno.

6.     Trajanje

 

Konkurs počinje 14. oktobra 2020. godine.

 

Konkurs se završava 14. decembra 2020. godine, u 23:59 časova.

 

Sve prijave pristigle nakon ovog datuma i vremena smatraće se neblagovremenim i iste neće biti uzete u razmatranje od strane žirija.

 

Organizator će objaviti pobednike dana 17. decembra 2020. godine na sajtu (www.dobrojutro40godina.rs), kao i na zvaničnim Facebook i Instagram kanalima u formi postova, koji će ostati vidljivi na stranici i profilu.

7.     Pobednici

 

Konkurs ima ukupno osamdeset pobednika, tj. osamdeset dobitnika nagrada.

 

Pobednici su oni Učesnici koji po mišljenju žirija dostave najkreativnije rešenje.

 

U slučaju da se, nakon proglašenja, utvrdi da Pobednik u nekom trenutku nije ispoštovao pravila ovog Konkursa, proglašava se Zamenski pobednik. Zamenski pobednik je učesnik koji je prvi sledeći iza pobednika na listi učesnika ranigranoj od strane članova žirija po kriterijumu kreativnosti i originalnosti. Na mesto diskvalifikovane pobedničke Prijave se plasira Prijava Zamenskog pobednika.

8.     Nagrade


Od korisnika registrovanih na web-sajtu 40 pobednika osvojiće nagradu u vidu kućnog tostera marke Gorenje, SM 701GCW, platnenog cegera i kuhinjske krpe.

Od korisnika koji budu učestvovali na društvenim mrežama Instagram i Facebook 40 pobednika će osvojiti nagradu u vidu platnenog cegera i kuhinjske krpe.

Od toga, 20 dobitnika će biti sa društvene mreže Instagram i još 20 sa društvene mreže Facebook.

 

Nagrada se isporučuje pobednicima, na osnovu prethodno potpisanog Autorskog ugovora o kreiranju originalnog rešenja za Dijamant aktivaciju. Isporuka se vrši po potpisivanju Autorskog ugovora.

 

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

9.     Komunikacija

 

Pravila Konkursa će biti objavljena u na zvaničnom sajtu Brenda: dobrojutro40godina.rs

 

Pobednici će inicijalno biti kontaktirani putem mejla, od strane Organizatora, uz informacije o pobedi, potpisivanju Autorskog ugovora i primopredaji nagrade.

 

Organizator ima pravo da listu pobednika u celosti objavi javno na svom sajtu, na Facebook stranici ili Instagram profilu Brenda, a sa čim su saglasni svi Učesnici ovog Konkursa.

 

Pobednici su u obavezi da u roku od četrdeset osam sati (48) od primanja mejla ili poruke odgovore na isti i prihvate nagradu, ali i dostave sve neophodne podatke za isporuku nagrade i potpisivanje Autorskog ugovora:

·         Ime i prezime

·         Broj telefona

·         Adresu prebivališta na teritoriji Republike Srbije

·         *za maloletna lica: Ime, prezime roditelja, broj tekućeg računa

 

U slučaju da podednik u navedenom roku (48 sati) ne obavesti Organizatora o prihvatanju nagrade i/ili ne dostavi tačne podatke neophodne za potpisivanje Autorskog ugovora i isporuku nagrade, gubi pravo na osvojenu nagradu i žiri bira Zamenskog pobednika po istim pravilima.

 

10. Autorski ugovor

 

Učesnici konkursa koji budu proglašeni za pobednike potpisaće Autorski ugovor.

 

Potpisivanju Autorskog ugovora će se pristupiti u roku od 10 dana od dana objavljivanja Pobednika u skladu sa tačkom 6. ovog Konkursa.

 

Autorskim ugovorom pobednici će isključivo ustupiti imovinska autorska prava Organizatoru, odsnosno Brendu, a kako bi se kreativno rešenje moglo koristiti u marketinške i promotivne svrhe u službi Brenda, kao i dati dozvolu da njihovo kretivno rešenje bude prerađeno, odnosno korigovano i stilizovano od strane Organizatora, kako bi se kreativno rešenje uklopilo u standarde Brenda i stilizovalo na način koji odgovara Brendu.

 

Ustupanje imovinskih prava autora će biti predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, bez dodatne nadoknade za autorska prava.

 

Sva ostala pitanja u vezi sa autorskim pravima biće detaljno regulisana Autorskim ugovorom.

 

U ime i za račun maloletnog lica, ovaj Autorski ugovor potpisuje roditelj, a isplata nagrade se vrši na tekući račun roditelja.

 

Ukoliko pobednik Konkursa u bilo kom trenutku odustane od potpisivanja Autorskog ugovora žiri bira Zamenskog pobednika u skladu sa tačkom 7. ovog Konkursa.

 

11. Zaštita podataka ličnosti

 

Prilikom podnošenja prijave Učesnik će dati pristanak na obradu svojih podatak o ličnosti.

 

Pristanak se daje potpisivanjem u okviru dokumenta "Obaveštenje i pristanak za obradu podataka o ličnosti", koji dokument je prilog ovog Konkursa i čini njegov sastavni deo.

 

Pristanak za lice koje nije sposobno za davanje pristanka, odnosno za maloletno lice koje nije navršilo 15 godina, daje roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

 

Smatra se da je Učesnik slanjem prijave i potpisivanjem pristanka upoznat sa ovim Pravilima i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

12. Isključenje odgovornosti organizatora

 

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik ne može regularno da obavi registraciju na sajtu; ako Učesnik ne može da pristupi profilima i društvenim stranicama Brenda; ako učesnik ne može da pristupi sajtu Brenda.

 

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora.

13. Sporovi

 

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

14. Izmena pravilnika

 

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Pravilnik, uz objavu na web stranici.

U Zrenjaninu, 08. 10. 2020.